Popolček

  • Popolček pre cementové suroviny Uhoľný popolček pre prísady do betónu

    Popolček pre cementové suroviny Uhoľný popolček pre prísady do betónu

    Popolček je jemný prášok, ktorý je vedľajším produktom spaľovania práškového uhlia v elektrárňach na výrobu elektriny.Popolček je pucolán, látka obsahujúca hlinitý a kremičitý materiál, ktorý v prítomnosti vody tvorí cement.Po zmiešaní s vápnom a vodou tvorí popolček zlúčeninu podobnú portlandskému cementu.Vďaka tomu je popolček vhodný ako základný materiál do zmesového cementu, mozaikových dlaždíc a dutých blokov, medzi inými stavebnými materiálmi.Pri použití v betónových zmesiach popolček zlepšuje...