Video

Plávajúca miera cenosfér >95 %

Čadičové vlákno

Biele cenosféry /150 mikros

Cenosférys